Tomáš Krsek - informace

Po dokončení studií na Ekonomické fakultě západočeské univerzity v Plzni pracoval Tomáš Krsek dva roky jako makléř, poté nastoupil do Škody Plzeň, se kterou spojil svůj život. Ve společnosti Škoda začínal jako asistent finančního ředitele.Od roku 1996pracoval dva roky jako vedoucí projektového financování ve Škoda Steel.V roce 1999 se stal finančním ředitelem celé Škody a podílel se na její záchraně a oborové transformaci.

Postupem času zastával několik pozic ve vedení Škoda Holding av roce 2009se stal jejím předsedou představenstva a generálním ředitelem.V závěru roku 2010odkoupil Tomáš Krsek spolu s dalšími investory dceřinou společnost Škoda Transportation a stal se předsedou jejího představenstva.

V roce 2011 založil se svoji ženou Martinou nadaci Krsek Foundation, která podporuje nadané české studenty.

 

Tomáš Krsek a Škoda Transportation

Tomáš Krsek není jen spoluzakladatel nadačního fondu Martiny a Tomáše Krskových, v první řadě je především předsedou představenstva společnosti Škoda Transportation. Jako dlouholetý manažer této plzeňské společnosti se osobně podílel a nadále podílí na úspěšném růstu firmy

Společnost Škoda Transportation odvádí státu na daních a odvodech každý rok zhruba jednu miliardu korun a přestože firma takto významně přispívá do státního rozpočtu ČR, podporuje v rámci společenské odpovědnosti také řadu aktivit, které mají významný dopad také na hospodářský růst, rozvoj společnosti a na životní prostředí. Škoda používá ty nejmodernější technologie ve výrobě kolejových vozidel. Ale ekologické jsou i samotné výrobky Škody Transportation. Moderní a úsporná vozidla totiž nijak nezatěžují životní prostředí v místech, kde jsou provozována.

Škoda Transportation je dlouhodobě společensky odpovědnou firmou. Sponzoruje různé kulturní, sportovní a charitativní aktivity desítkami milionů korun ročně. Podpora sportu, a to jak profesionálního, tak amatérského považuje Škoda Transportation za samozřejmou součást svých sponzorských aktivit. Sport totiž, spolu s kulturními aktivitami, vytváří národní identitu a Škoda Transportation, jako ryze česká firma cítí určitou odpovědnost a povinnost ji spoluvytvářet.

Škodovka dlouhodobě sponzoruje například mužskou, ženskou i juniorskou reprezentaci ČR v ledním hokeji, hokejovou extraligu a také je generálním partnerem hokejového klubu HC Škoda Plzeň. Firma sponzoruje i další aktivity převážně v plzeňském regionu, kde sídlí. Jedná se o Atletický klub Škoda Plzeň, velký cyklistický závod Škoda Bike Marathon a dva velké sportovní areály Škoda Sport Park a Škoda Land, kde si mohou lidé užít svůj volný čas na hřištích, dráze pro in-line brusle, nebo na horolezecké stěně.

Společnost spolupracuje již více než deset let s Domovem svaté Zdislavy a Domovem pro seniory sv. Jiří. Také se zapojila do projektu Srdcerváči, který pomáhá lidem se zdravotním postižením. V roce 2014 navíc došlo k založení nového projektu Škoda pomáhá. Jeho cílem je pomoc ohroženým skupinám obyvatel.

Škoda Transportation provozuje v Plzni společně se Západočeskou univerzitou Science centrum Techmania. Jeho cílem je opět oživit upadající zájem mladých lidí o svět vědy a techniky, který by jim poutavou formou přiblížil různé fyzikální nebo matematické principy.  Jedním z lákadel Techmania Science Center je mimo jiné i unikátní 3D planetárium. Celý areál Techmanie byl dokončen v roce 2014 jako součást tradičního průmyslového areálu Škodovky v těsné blízkosti nových výrobních hal, moderní administrativní budovy a nedaleko Škodovkou provozovaného nejmodernějšího depa v ČR. 

V neposlední řadě Škodovka podporuje, podobně jako nadační fond Martiny a Tomáše Krskových, nadějné studenty. Společnost spolupracuje se základními, středními a vysokými školami. Pro základní školy jsou určeny zejména exkurze pro poslední ročníky. Středoškolákům společnost pomáhá s výběrem povolání a rozvojem technického vzdělávání prostřednictvím praxe pro učně a studenty. Spolupráce s vysokými školami je zaměřená na účast na pracovních veletrzích, zajišťování externí výuky na školách, studijní program Kolejová vozidla na ČVUT a celou řadu dalších programů, které mají za cíl studenty motivovat k práci ve Škodovce. Velmi se osvědčil například Trainee program, o který mohou požádat lidé studující technické obory příbuzné oblasti podnikání Škody Transportation. V jeho rámci student vysoké školy dva roky pracuje na konkrétním projektu. Již řadu let Škodovka rovněž spolupořádá s nadací ČVUT Media Lab prestižní Cenu Emila Škody. Jedná se o soutěž o nejlepší diplomové a dizertační práce, která je vypisována za účelem podpory výjimečných výkonů studentů a doktorandů technických oborů univerzit.